سلام

بالا خره سربازی من هم تموم شد

نمی شه گفت چیزی به دست نیاوردم

ولی تو خدمتم به این فرموده امیر المومنین پی بردم که

با دوستت جوری دوستی کن که اگه یه روز دشمنت شد .......

با دشمنت هم جوری رفاقت کن که اگه روزی دوستت شد روت بشه بهش نگاه کنی

/ 3 نظر / 5 بازدید
شهاب

چهطور به این نتیجه رسیدی

شهاب

ابی جون

شهاب

خدارو شکر سربازی رو تموم کردی دیگه