وسوسه های شيطان

گویا در این راه منزل تا جایی که قرار بود اسماعیل ذبح شود

سه مرتبه ابلیس ظاهر می شود

وابراهیم خلیل در هر مرتبه با هفت سنگ او را می راند

که این امر هنوز هم در مناسک حج اجرا می شود و حجاج به نماد شیطان که سه برج است

هفت سنگ می زنند

/ 0 نظر / 6 بازدید