وما یسطرون

همه گفته اند ن و القلم پس من می گم وما یسطرون(ادیان جهان اسبق)

باز هم همان حس همیشگی ؛ تا نگاه می کنی .....

بسم الله النور ضمایر متصل عربی ...ـــه                      ...ــهما                     ...ــهم ...ها                        ...ــهما                     ...ــهن ...ــک                     ...ــکما                      ...ــکم ...ــک                     ...ــکما                      ...ــکن                              ......ــــــــــــی                                 ....ــنا وقتی خدا شیطان رو از ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید
تیر 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
آبان 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
10 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
3 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
8 پست
مرداد 86
8 پست
تیر 86
8 پست
خرداد 86
10 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
27 پست
دی 85
37 پست
آذر 85
27 پست
آبان 85
29 پست
مهر 85
8 پست