اسماعيل و مادرش در کنار کعبه

بعد به دنیا امدن اسماعیل ؛ ساره کمکم احساس تنهایی می کرد

و خدا دوستنداشت ساره بیش از این رنج ببرد و دستور داد که هاجر و اسماعیل را به سرزمین

مکه ببرد .

وابراهیم چنین کرد.

و هنگام بازگشت برای انها و سرزمین مکه دعا کرد

/ 1 نظر / 9 بازدید
سيد علی

سلام خوبی . خوندم عالی بود مثل هميشه به روزم و منتظر ...