مساوی و موازی

یادمه اول دبستان

معلممون آقای حسونی، یه علامتی یادمون داد

= گفت اسمش مساویه

این دوتا مثل دو تا دوست همیشه با هم هستند

بعد فهمیم یه اسم دیگه این دوتا خط موازی هم هست

خط موازی خطی است که اگه تا بی نهایت هم بروند به هم نمی رسند

چه واژه بی معنایی دو تا دوستی که هیچ وقت به هم نمی رسند

/ 1 نظر / 11 بازدید
لبخند خدا

اگه 1 خورده بیشتر فکر کنی حتما یادت می اد که ریاضی و هندست داغوون بووود! 2تا خط موازی نه تنها هیچ وقت همدیگرو قطع نمیکنند بلکه اگه تا بی نهایت هم برند کنار هم وایمیستند بدون این که از هم فاصله بگیرند! [گل]