در ادامه بحث فرق ضاله

ملاسیدمحمدعلی باب تا سال 1266در زندان قاجار بود.

تا این که ناصرالدین میرزا ولایت عهد محمد شاه به بر

بر مسند سلطنت تکیه زد و به ناصرالدین شاه معروف شد.

در این هنگامه ملاحسین بشرویه که پیشتر برای فراهم

کردن سپاه به خراسان رفته بود با فراهم کردن سپاهی برای

دفاع ازباب شورش به پا کرده بود .

که با صلاح دید میرزا محمد تقی خان امیر کبیر به اعدام

محکوم شد .

حکم این دستور را مستقیما میرزا محمد خان امیر کبیر از

علمای وقت گرفت .

درشعبان 1266سید علی محمد باب را کت بسته و تحت

کنترل به سربازخانه ای درتبریزبرای اعدام آوردند درحالی

که از گفته های خودش پشیمان و عذر خواه بود.

ولی در موقع اعدام تیری به ریسمانی که به گردن باب

انداخته بودند خورد و باعث شد که او بتواند فرار کند.

ولی باز او را در وقت فرار گرفتند و اعدام کردند .

. . . . .

/ 0 نظر / 10 بازدید