گفتگوی لوط و قوم بدکارش

وقتی قوم بدکار لوط از مهمان دار بودن لوط باخبر شدند به خانه او رفتند که بگویند که چرا مهمان را در خانه اش جای داده است .

لوط که انها را دید اشاره به دخترانش کرد و فرمود اینان دختران من هستند و می توانند همسر خوبی برای شما باشند از خدا بترسید و مرانزد مهمانانم  رسوا نکنید .

انها نیز در جواب لوط گفتند که می دانی که ما چه می خواهیم و همچنین می دانی که ما هیچ میلی نسبت به دختران نداریم

در اینجا بود که لوط دیگر فهمید که این قوم اصلاح ناپذیر است و گفت کاش دارای نیرو با تکیه گاه محکمی بودم و انگاه بود که می دانستم با شما پست فطرتان چه کنم

از امام صادق در جایی دیدم که نوشته شده بود که منظور از این حرف لوط (قال لو ان لی بکم قوه او اوی الی رکن شدید)سوره هود ایه۸۰

امام زمان ما و ۳۱۳نفر از یارانش بوده است

این در حالی است که لوط نیز مانند حضرت قائم (عج) دنبال تشکیل حکومت جهانی واز بین بردن هر گونه مفاسد از روی کره زمین بوده است

/ 1 نظر / 7 بازدید

نيستی؟