ولادت اسماعيل

ابراهیم در سن ۳۷ سالگی با زنی پاک دامن و البته ثروتمند به نام ساره ازدواج کرد وی دختر

یکی از پیامبران به نام لاحج بود

ساره نیز مانند ام المومنین خدیجه تمام اموالش را در راه خدا گذاشت

و به دلیل اینکه بار دار  نمی شد کنیزش هاجر را به ابراهیم بخشید

پس اسماعیل ثمره این ازدواج بود

/ 0 نظر / 6 بازدید