لوط

نام جناب لوط در ۲۷ قسمت قرآن ذکر شده است؛ و او را به عنوان یکی از پیامبران مرسل و صالح

خوانده که در برابر قوم سرکش و شهوت پرست ایسادگی کرد

و انها را به ایین ابراهیمی دعوت می کرد ولی قومش .......

واژه لوط  در اصل به لاطَ یَلوط ارتباط دارد که به معنی ارتباط قلبی است

در نتیجه از روی اسم این پیامبر به رابطه قلبی ایشان با خدا پی می بریم

ولی در مقابل قوم او به لواط  و ارتباط های نامشروع آلوده بودند

حضرت لوط از اقوام حضرت ابراهیم بود

عده او را برادرزاده و عده ای پسر خاله و برادر همسرش ؛ ساره دانسته اند

از نظر تاریخی بیشتر می توان به نسبت پسر خاله همسرش بودنش با ابراهیم اعتماد کرد

و می دانیم که ساره و ابراهیم دختر خاله و پسر خاله بودن

درستی این سخن را می شود در کلام امام باقر (ع) جست

لوط اولین مردی بود که به ابراهیم ایمان آورد همین طور که ساره اولین زنی بود که به ابراهیم

ایمان اورد

/ 1 نظر / 9 بازدید
هيوا

«پس صبر کن برحکم پروردگارت .....» آپم دوست داشتی یه سر بزن