در ادامه بحث فرق ضاله

سید علی محمد باب یک سال قبل از اینکه به بار آویخته شود,

میرزا یحیا نوری که به ازل در میان بابیان معروف بود را به عنوان جانشین خودش معرفی کرد .

ازل از ترس دولت و ترس از اعدام , زندگی مخفی را تابستان ها در شمیران و زمستان ها درنور به مدت دوسال ادامه داد , تا اینکه به سن بیست رسید . یعنی از در زمان مرگ باب هجده سال داشت .

در مدت زمان اختفای میرزا(یحیا) یحیی نوری برادر ناتنی اش

(از طرف مادر جدا بودند) میرزا حیسنعلی بهاء که دوسال بزرگ تر

میرزا یحیی (یحیا) بود به عنوان پیشکار تمامی کار های او را انجام

  می داد .

 ولی دولت وقت فکر می کرد که با کشتن باب فتنه بابیان خوابیده است                              این در حالی است که بابیان نیت ترور میرزا تقی خان امیر کبیر وامام جمعه ان زمان را داشتند .

درسال 1268امیر کبیر شهید شد.

در این هنگامه بابیان تصمیم انتقام از همه گرفتند و سه تن را برای انتقام فرستادند که یک نفر برای ترور ناصرالدین شاه که در تفرجگاه نیاوران بود رفت ولی جز اسیب اندکی دیگر هیچ اسیبی ندید .

این حادثه باعث شد که ناصرالدین شاه تصمیم به قتل عام تمامی بابیان گرفت در این چریان سی و سه نفر ازجمله حسینعلی بهاء دستگیر شدند که حدود بیست و دو نفر بر بابی گری خود پافشاری داشتند و حسینعلی و حدود ده نفر از بابیان دیگر بر خلاف مذهب خودشان تقیق کردند و بابی گری دوری و براعت جستند .

ان بیست و دو نفر به اعدام محکوم شدند و برای این که دشمنی خاصی پیش نیاید هر نفر را برای اعدام به یک گروه مثل فراشان دانش جویان دارالفنون , بازرگانان , کارگران و...سپرده شد

میرزا یحیی (یحیا) که در نور بود تا از این موضوع با خبر شد با لباس مبدل درویشی عزم بغداد کرد و بغداد پایگاه جدید بابیان شد .

/ 0 نظر / 9 بازدید