کوتاه و شايد مفيد از اسحاق (اسحق)

اسحاق نام فرزند دوم ابراهیم بود که از ساره به دنیا امده بود

ساره که به پیری رسیده بود و بچه نداشت و از این امر احتمالا ناراحت بود

روزی خدا به ابراهیم خبر داد که ساره نیز فرزندی به دنیا می اورد

ساره وقتی شنید از خجالت دستان خود را بر سرش کوبید و پرسید اخر چگونه؟

در همان جا خداوند مرغ طبخ شده ای را زنده کرد

تا ساره با قدرتش بیشتر اشنا شود

/ 2 نظر / 9 بازدید
ياسر

سلام پست زيبايی بود و کاش ماهم به قدرت خدا يقين پيدا می کرديم تا کمتر غافل از اعمال خود شويم. منم به روزم يا علی

سيد علی

سلام عليکم... برقرار باشين... به يادتونيم ها علی علی