علت لقب خلیل الله برای ابراهیم

روزی ابراهیم علت لقب گرفتن به خلیل الله را از جبراعیل پرسید

و او در جواب گفت زیرا تو در زندگی هرگز از احدی چیزی طلب نکردی و احدی نیز از تو

نا امید نشده است

/ 2 نظر / 7 بازدید
پدرام

وستان سلام وبلاگ راه مسیح با پستی جدید تحت عنوان : « شریعت آری یا نه ؟ » بروز شد من در این پست به زیر شاخه ها ی این بحث نیز پرداخته ام مباحثی نظیر : گناه اصلی ، فدا و.. برخی از مطالب این بحث : آنچنانکه از عهد جدید بر می آید مسیح و حواریون به شریعت با تقیّد تمام عمل می کردند. این روال، پس از مسیح نیز ادامه یافت تا زمانی که پولس به مسیحیت گروید. او پس از مسیحی شدن با ارائه دکترینی جدید، دستورات اکید مسیح و شیوه حواریون خط بطلان را ترسیم کرد......... در شورای ترنت به روشنی این نکته بیان شده است که آموزه گناه نخستین، ریشه در تعالیم پولس دارد............ پیتر آبلار که بزرگترین متفکر مسیحی در قرن دوازدهم شمرده می شود، آلبرخت ریچل اسقف کلیسای لوتری و از اساتید الهیات قرن نوزدهم ، چارلز فینی از اساتید برجسته ی الهیات قرن نوزدهم و... از منکران این آموزه اند........... اما مشکلترین و حادترین سؤالات زمانی پیش آمد که انجیل پطرس کشف گردید در اناجیل قبطی کشف شده در نجع حمادی به روشنی ذکر شد که مسیح به صلیب کشیده نشده بلکه کسی شبیه به او به صلیب کشیده شد. موفق باشی