استارت بحث فرق ضاله

قبل از پرداخت وقت به بهائیت لازمه در مورد باب بدونیم

چیز هایی رو که خوندم رو می نویسم

کسروی  و ادمیت باب رو یه نوع جنبش خود جوش و

و غیر وابسته به استعمار گران می دونند

ولی شهبازی در این مورد نظر دیگری دارد

علی محمد باب از سال 1255ق1839م در تجارت خانه

دایی خودش در بوشهر فعالیت می کرده

این تجارت خانه تحت نظر یهودی ها و کنترل انگلیس بوده.

در زمان حضور باب در بوشهر کمپانی ساسون که متعلق به سران یهودی بود و این خاندان موسس بانک سلطنتی وابسته به انگلیس و همچنین وارد کننده مستقیم و تجار

 بی واسته تریاک بودند کار خود را در ایران اغز کردند.

دلیل دیگری که استاد شهبازی اورده این است که

مانکیچی هاتریا رئیس شبکه اطلاعات هند بریتانیا با سران بابی به خصوص شخص حسین علی نوری(بها)روابط نزدیکی داشته است

باب اعلام مو جودیت خودش را در سال 1260ق 1844م

اعلام می کند.

مثل زندگی به شرط حیات این بحث نیز ادامه دارد

. . . . .

/ 0 نظر / 7 بازدید