اغاز ماموريت لوط

ابراهیم (ع) در نزدیکی سر زمین های  سدوم ؛ عمورا ؛ ادوما ؛ صاعورا و  صابورا زندگی می کرد

سر زمینی که مردمش که به همجنس گرایی شهرت پیدا کرده بودند

ابراهیم بعد از اطلاع از این عمل زشت ان دیار لوط را به سمت ان سرزمین فرستاد

/ 0 نظر / 7 بازدید