خضعبلات

تو طعم ها فقط تلخی به دو دلیل ۱ نزدیک به حقیقته و۲هیچ کس طرف دارش نیست
تو نگاه ها فقط بر عکس به یک دلیل چون عکس ٍ عکس هر چیر حقیقت داره
تو کوچه ها فقط بن بست چون فقط وقتی به بن بست می رسیم یاد خدا می افتیم
برام دعا کنید

/ 2 نظر / 8 بازدید

شروع شد دوباره؟

سیندرلا

کاش نگاه ها اینجوری نباشه.. موفق باشید و شاد