ارشاد عملی لوط

لوط برای اینکه از اعمال قومش جلو گیری کند

خود همسری بر گزید و با او ازدواج کرد

حاصل این ازدواج چهار دختر بود

که شاید مردمان هم عصر او به ازدواج روی بیاورند

/ 0 نظر / 6 بازدید