بعضی از اعمال قوم لوط

از جمله کار کارهای انها

مصرف تنقلاتی مثل ادامس امروزی به صورتی که برای کار خود بتوانند جلب توجه کنند

پوشیدن لباسی که جلب توجه کند

شرط بندی بر سر انداختن هسته بر مردم بر سر اینکه با او ... داشته باشند

بخیل بودن

و....

/ 1 نظر / 8 بازدید
يادم نيست

من که ديگه آدامس نمی خورم