محرم

نمی دونم چرا فقط تو محرم یاد امام حسین می افتم

نمی دونم چرا هروقت محرم میشه این چند تا سوال توذهنم پیش میاد

کودک مگر چقدر می خورد از نهر آب , آب . . . . . . .

 امام حسین شما که این قدر خوب بودی و هستی , چه جوری دلشون اومد شمارو شهید کنن

/ 1 نظر / 6 بازدید