ای بعد ما آینده گان رفتنی

بر شما باد این غم خانه ناماندنی

این یه بیت شعر رو تو روزهای اخر خدمتم واسه رفیقایی که هنوز خدمت داشتن می خوندم

/ 0 نظر / 2 بازدید