قربانی برای خدا

بعد از اینکه اسماعیل متوجه شد که پدر رسول چه پیام بزرگی از جانب خداست

با انکه کودکی بیش نبود(بر خلاف فیلم ابراهیم خلیل الله) رو به پدر کرد و گفت

مگر این پیام از جانب خدا نیست؟

پدر پاسخ داد : اری

اسماعیل گفت پس من مطیع فرمان خدا هستم

فقط چند خواسته دارم

۱ دستان مرا ببند تا هنگامی که جان می دهم تکان خوردن بدن من تو را اذیت نکند

۲ پیراهن مرا در اور تا دیدن لباس خونی من مادر را اذیت نکند

۳چشمان مرا ببند تا نگاه من در نگاهت نیفتد و عشق پدری باعث جلوگیری از این فرمان نباشد

و ابراهیم چنین کرد

/ 0 نظر / 9 بازدید