نمونه بارز عشق ابراهيم به خدا

روزی حضرت ابراهیم با مردی مواجه شد که ذکر خدا را می گفت

ابراهیم (ع) به وجد امد و فرمود اگر بار دیگر این ذکر را بگویی نیمی از اموالم را به تو می بخشم

و دو باره ان ذکر امد و ابراهیم فرمود که اگر بار دیگر بگویی تمام ثروتم را می دهم

و در مرتبه سوم ابراهیم فرمود من دیگر هیچ ندارم ولی اگر بار دیگر بگویی خودم به غلامی تو در

می آورم .

که در این جا بود که مرد رو به ابراهیم کرد و گفت من جبرائیل هستم و فهمیدم که به درستی

تو خلیل الله هستی

/ 0 نظر / 7 بازدید